BAAN ROCK GARDEN PROJECT
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 1
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 2
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 6
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 1,2
Rock garden เหม่งจ๋าย
Rock garden โฮม 1,2
โครงการในอนาคต
โครงการร่วมทุน

โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาสภูเก็ต เฟส 3,4,5

• โฮมออฟฟิต 2.5 ชั้น • บ้านแฝดชั้นเดียว • บ้านเดี่ยวชั้นเดียว • บ้านเดี่ยว 2 ชั้น
• ภาพโครงการ


โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ตเฟส 3,4,5,6 มีรูปแบบบ้านหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น แบบโฮมออฟฟิศ 2.5 ชั้น , บ้านเดี่ยวชั้นเดียว,บ้านเดี่ยวสองชั้น,บ้านแฝดชั้นเดียว ซึ่งในขณะนี้ โครงการ

บายพาส เฟส 3 ได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมกับโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า โครงการบ้านร็อคการ์เด้น

บายพาส เฟส 4 บ้านก่อสร้างเสร็จแล้วพร้อมกับเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า โครงการบ้านร็อคการ์เด้น

บายพาส เฟส 5 บ้านก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมให้ลูกค้าได้เเป็นเจ้าของและเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ให้กับ ลูกค้าแล้ว

ส่วนโครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส เฟส 6 กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่ดิน เพื่อดำเนินการก่อสร้างต่อไป

ภาพโครงการ บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต เฟส 3


ภาพโครงการ บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต เฟส 4


ภาพโครงการ บ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต เฟส 5