BAAN ROCK GARDEN PROJECT
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 1
Rock garden แอร์พอร์ต เฟส 2
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 6
Rock garden บายพาส ภูเก็ต เฟส 3,4,5
Rock garden เหม่งจ๋าย
Rock garden โฮม 1,2
โครงการในอนาคต
โครงการร่วมทุน

โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาสภูเก็ต เฟส 1,2

• ทาวน์เฮาส์ชั้นเดียว • ภาพโครงการ


โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต ( เฟส 1,2 ) ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ลูกค้าที่ซื้อสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีมีการจัดตกแต่งพื้นที่ใช้สอยต่างๆให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการเพิ่มทัศนียภาพภายในโครงการ ให้ดูร่มรื่นน่าอยู่อาศัย

ในปัจจุบันนี้ โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต เฟส 1 ได้ขายหมดเป็นที่เรียบร้อย และได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้าทุกหลังแล้ว เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าพักอาศัยได้ทันที หลังการโอนกรรมสิทธิ์ ยังคงเหลือเพียง โครงการบ้านร็อคการ์เด้น บายพาส ภูเก็ต เฟส 2 ที่ยังคงเหลือเป็นบางส่วนที่ท่านสามารถซื้อและเข้าอยู่ได้ทันที