พนักงานขาย

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการขายอย่างน้อย 5 ปี
- มีบุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการเจรจา