เจ้าหน้าที่ประสานงานหลักทรัพย์

- เพศชาย / หญิง
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์
- อายุไม่เกิน 30 ปี
- มีประสบการณ์เกี่ยวกับตลาดเงิน, ตลาดทุน
- มีบุคลิกดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการเจรจา